Het aantrekken van de economie maakt dat de verpakkingsindustrie groeit, en daarmee de kansen voor innovatieve materialen. In de toekomst gaan we streven naar een economie waarbij we alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen zullen gebruiken en waarbij verpakkingen zo ontworpen moeten worden dat ze ook geschikt zullen zijn voor hoogwaardige recycling.

 

Dit betekent dus dat er een markt komt voor nieuwe, innovatieve materialen en verpakkingsontwerpen die alternatieven bieden voor de huidige van olie gemaakte en niet te recyclen verpakkingen zoals chipszakken en soeppakken. In de toekomst moeten de verpakkingen voldoen aan nieuwe, duidelijk gestelde doelstellingen:

 

  • Het vervangen van fossiele, uitputbare en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen voor verpakkingsmaterialen door wel-duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en onuitputbare grondstoffen.

 

  • Redesign van verpakkingen zodat ze in de toekomst zo hoogwaardig mogelijk gerecycled kunnen worden. 
De weg voor materiaalinnovatie binnen de verpakkingswereld ligt dus open!

Onze Graphic ambassadeur

Caroli Buitenhuis

Chain innovator in Bioplastics, Biobased Packaging & Bio-economy projects bij Green Serendipity

 

Caroli Buitenhuis is chain innovator en consultant rondom bioplastics en biobased verpakkingen en daarnaast ook opgeleid tot verpakkingsexpert. Ze heeft diverse innovaties succesvol op de markt helpen brengen. Caroli heeft een breed, internationaal netwerk dat zij inzet om merkeigenaren en inkopers te verbinden aan de juiste biobased en circulaire materiaalproducenten en -verwerkers.

 

Green Serendipity is een adviesbureau voor bioplastics, biobased verpakken en projecten gericht op de circulaire economie. Daarbij staan de gehele ketens van grondstof t/m einde van de levenscyclus centraal.