Het nieuwe interieur is de perfecte omgeving waar onze identiteit tot uitdrukking komt, onze zintuigen worden geprikkeld en die werk en ontspanning vergemakkelijkt en aangenaam maakt. Een juiste keuze van materialen zorgt voor een gezonde omgeving met een optimale akoestiek, gezond daglicht, weinig onderhoud, een gezonde lucht- kwaliteit, en inspelend/reagerend op de behoeften van de gebruiker. Het interieur is flexibel, duurzaam en circulair, en liefst multifunctioneel.

 

De eisen voor kantoren, scholen, gezondheidzorg, woningen en culturele instellingen zijn continue in ontwikkeling, en bieden kansen voor materiaalontwikkeling op het gebied van milieu, uitstraling, economie, veiligheid, gebruik en onderhoud.

Onze Interior ambassadeur

Odette Ex

Binnenhuisarchitect

 

Odette Ex richtte in 1994 Ex Interiors op. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevend bureau dat wereldwijd opereert en waar ingewikkelde projecten worden aangepakt met specialistische passie.

 

Odette Ex studeerde aan de Utrechtse hogeschool voor de kunsten (1985-1990). Bij haar afstuderen ontving ze een eervolle vermelding van de BNI (Beroepsvereniging Neder- landse Binnenhuisarchitecten). Tijdens haar vervolgstudie aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten (1991-‘93) in Amsterdam richtte ze zich op het grensgebied tussen beeldende kunsten en architectuur. Vanuit dat aandachtsveld ontstond in 1994 Ex Interiors.

 

Ex Interiors is een ambitieus, persoonlijk en professioneel bureau, dat ervaring heeft met het ontwerpen voor nieuwe gebouwprojecten, restauraties en renovaties. Het bureau heeft gewerkt met cliënten uit diverse sectoren zoals de gezond- heidszorg, onderwijs, hotels, winkels en kantoren.